De PsyMate™ is een geïntegreerd platform (app, database en rapportage) om inzicht te krijgen in het functioneren van mensen in het dagelijks leven op basis van de Experience Sampling Methode (ESM). Met de PsyMate™ kunnen gedachten, gevoelens, ervaringen en gedrag in kaart gebracht worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het bijhouden van lichamelijke en psychische klachten helpt om grip te krijgen op het leven.

De PsyMate™ app werkt zowel op Android- als iOS-apparaten. Gebruikers krijgen doorheen de dag op willekeurige momenten een beep met een vragenlijst. Nadat enkele 10-tallen vragenlijsten zijn ingevuld, is het mogelijk om patronen te beschrijven, bijvoorbeeld hoe context of dagelijkse activiteiten invloed hebben op gevoelens. De online rapportagemodule voor de PsyMate™ visualiseert de verzamelde gegevens in grafieken en schema’s. 

Iedereen kan de app downloaden en starten met onze basismodule, of zelf een specifieke (betaalde) toepassing ontwikkelen die aansluit bij onderzoek of bij de zorgpraktijk (zowel geestelijke als somatische zorg). Hieronder lichten we de verschillende toepassingen toe.

Zelf aan de slag met PsyMate™

Wil je meer grip krijgen op jouw gevoelens? Of werken aan jouw herstel ? Dat kan! Je kan meteen starten met de basismodule die gratis ter beschikking staat en samen met gebruikers ontwikkeld werd om antwoord te bieden in de meeste praktijksituaties. 

De PsyMate™ basismodule geeft na het inloggen op willekeurige momenten gedurende de dag een beep met het verzoek een aantal vragen in te vullen. Deze gaan over hoe je je op dat moment voelt, wat je doet, waar en met wie je bent. Na een periode gegevens verzameld te hebben, kan je via de online rapportagemodule de resultaten bekijken. Hier ontdek je waar je de meeste tijd aan besteedt en hoe jouw gevoelens veranderen over de dag. Je kan leren in welke situaties het slechter of juist beter gaat. Dit kan aanleiding zijn om jouw dagelijkse bezigheden beter in te delen. Ook kan het helpen om te onderzoeken of de gekozen behandeling werkt. 

De verzamelde gegevens zijn strikt persoonlijk. Je kan je PsyMate™ resultaten zelf bekijken of ervoor kiezen om ze met je hulpverlener of een familielid te bespreken.

De PsyMate™ app en zijn onderliggende PsyRes™ database zijn bedoeld om uw ervaringen binnen een bepaald tijdsdomein te registreren.
De software stelt je in staat je antwoorden via een browser te bekijken. Het geeft enkel je data visueel weer. We bieden geen conclusies of diagnoses. Je kan je data zelf exploreren en interpreteren of samen met je behandelaar of betrokken anderen.
Ook kan je je data doneren voor statistisch onderzoek. Hiervoor moet je wel expliciet je toestemming geven. Zonder deze toestemming stellen we geen data ter beschikking.


PsyMate™ in mijn hulpverleningspraktijk

Als hulpverlener ben je op zoek naar manieren om patiënten zoveel mogelijk te helpen. Hoe je patiënt het dagelijks leven ervaart, is hierbij belangrijk. De PsyMate™ maakt dit mogelijk en kan een waardevolle toevoeging zijn op jouw behandeling.

De PsyMate™ kan op de maat van je specifieke noden geprogrammeerd worden. We hebben oplossingen ontwikkeld voor mensen met angstklachten na hartfalen, pijn na een operatie, het monitoren van depressieve gevoelens of het begeleiden van mensen bij het afbouwen van medicatie. De verzamelde gegevens zijn betrouwbare zelfobservaties die helpen behandeltrajecten te verfijnen. De patiënten worden geholpen om hun ervaringen doorheen de dag in de therapie in te brengen en in coproductie samen met de behandelaar een therapie op maat te ontwikkelen. Patiënten krijgen meer regie over hun leven. Ze gaan actief aan de slag, ook buiten de behandelsetting.

Het gebruik van de PsyMate™ is simpel, praktisch en tijdbesparend. Het invullen van de vragenlijsten duurt maximaal 2 minuten per beep en is nauwelijks belastend. De individuele PsyMate™ gegevens zijn strikt persoonlijk. In overleg met jouw patiënt kan je de resultaten samen bespreken.

Ben je geïnteresseerd in de PsyMate™? Aarzel dan niet om ons te contacteren. We bekijken samen hoe je de PsyMate™ kan implementeren in jouw praktijk. 

PsyMate™ in mijn onderzoek

Ben je onderzoeker? En ben je geïnteresseerd in het gedrag, gevoelens, gedachten en waarnemingen van individuen en wil je beter begrijpen hoe dit onder wisselende omstandigheden doorheen de tijd verandert? ESM is een betrouwbare en goed bruikbare, gestructureerde dagboekmethode die inzicht geeft in hoe mensen functioneren in het dagelijks leven. De PsyMate™ is een app, database en rapportagetool voor ESM dataverzameling en kan geprogrammeerd worden in verschillende talen. Ze is geschikt voor grote (internationale) multi-site studies, maar ook voor N=1 studies. De PsyMate™ is ingezet bij onderzoek naar de invloed van medicatie, stress of pijn op het dagelijks functioneren. De PsyMate™ werd naar tevredenheid ingezet in meer dan 100 studies.

De vragenlijsten en het studiedesign kunnen door ons team op de maat van de onderzoeksvragen worden aangepast. Wanneer een deelnemer verbonden is met het internet wordt de data automatisch verzonden naar een database. Data is snel beschikbaar en exports van de data kunnen opgevraagd worden in verschillende formats. De individuele PsyMate™ gegevens blijven anoniem en zullen nooit gedeeld worden met derde partijen. De PsyMate™ is tevens geschikt als monitoringstool voor langere periodes en minder intensief voor gebruikers dan een pen-en-papier methode. 

Ben je geïnteresseerd in de PsyMate™? Aarzel dan niet om ons te contacteren. We bekijken samen hoe je de PsyMate™ kan gebruiken in jouw onderzoek.